Vi är några som sysslar med texter utifrån olika perspektiv. Inom Multatuli Förlag kommer du framför allt i kontakt med:

Michiel van Lint, som fokuserar mest på manusutveckling och författarhandledning. Michiel har författarhögskola och många dramaproduktioner i bagage.

Elisabet Jonsson, manusläsare som håller i förlagets organisation. Elisabet är litteraturvetare som dessutom skriver poesi och prosa.

Det finns mycket som behöver göras för att en bok ska nå fram till sina läsare. Manus ska läsas, kommenteras, redigeras och korrigeras. Ett bokomslag ska formgivas, liksom reklam och  webbsidor. Boken ska förvandlas till e-bok, för pappersexemplar ska boktryck och distribution organiseras. Boken och bokförlaget behöver marknadsföras via olika medier. Och när vi nått fram till intresserade läsare, ska den finansiella sidan ordnas.

Möjligheten finns att slå följe på resan i rollen som passar dig. Förutsättningen är att du delar våra ambitioner och utgångspunkter. Vi söker just nu någon som kan hjälpa med marknadsföring, se Kan du PR?

Gotthart kommer aldrig längre än till förskoleklass av Spero Etiam kom ut mars 2020.

SKICKA ETT MEDDELANDE

Copyright ® 2019 Multatuli Förlag