Manus

Att låta Multatuli Förlag publicera din text är att bli del av en familj! Om vi bedömer att ditt manus är intressant så kommer vi att ge professionell och personlig handledning på vägen till ett färdigt verk.

Vi välkomnar manus och mottar dem på följande sätt:

– skicka in ditt manus via e-post till manus (a) multatuli.se

– skriv lite om dig själv, dina ambitioner, dina refuseringar hos andra förlag (var gärna ärlig!)

– bifoga en sida om de förnyande eller politiska eller samhällskritiska (eller vad som helst) intentioner, innehåll eller kännetecken i ditt manus som gör att du tror att vi är bokförlaget som kan nå dina läsare (obs: utan det här läser vi inte manuset!)

Böcker ska alltid också ha ett litterärt värde, alltså vara spännande och välskrivna. Vi utgår ifrån att inget manus är perfekt när det kommer in. Om vi gillar ditt manus, så kommer du att få en reaktion med anvisningar hur du kan förbättra det.

Om det dröjer ett tag innan du får en reaktion på ditt manus så beror det på att vi tycker att det är så pass intressant att flera av oss läser det!

Vår utgivningssätt (traditionell, hybrid?):

Vår grundprincip är att du som författare inte behöver betala för att få din bok utgiven, men inte heller tjänar på den medan vi går med förlust. Därför ska inkomster av försäljning i första hand täcka våra kostnader som är direkt bundna till utgivningen och som vi kommer överens om i en marknadsföringsplan. Allt som vi gör själv räknas inte, vi är ju en författarkollektiv där vi bidrar med manusråd och testläsning. När inkomsterna överstiger de här kostnaderna, får du lite högre royalty än hos andra förlag. Vi tycker att det ska vara viktigare att bli läst än att tjäna pengar!

SKICKA ETT MEDDELANDE

Copyright ® 2019 Multatuli Förlag