Tyvärr har den femte hoppat av efter att ha läst vår återkoppling.
Vi tror att en text blir litteratur när författaren lyssnar på sina testläsare. Teater behöver sin regissör, musik sin dirigent.
Sök testläsare, bara de kan berätta dig hur din text läses!

SKICKA ETT MEDDELANDE

Copyright ® 2019 Multatuli Förlag