”En speciell dag i världshistorien”, blir det nu på onsdag när du har skickat in din novell till tävlingen? Eller blir det dagen då du får veta att du är en av de som kommit vidare till andra rundan? Eller dagen då din bok har boksläpp och du minns att du nästan hade låtit bli att skicka in novellen eftersom du inte var nöjd med texten? Nej, vi tror att den speciellaste dagen är då läsare läser din novell och får uppleva hur din text ger dem nytt hopp för framtiden.

SKICKA ETT MEDDELANDE

Copyright ® 2019 Multatuli Förlag