Fridas bok fick en recenion i facktidningen Kommunalarbetaren. ”… det är närheten till hur det verkligen fungerar som gör den sä läskig …” skriver Catarina Berglund. Frida och hennes bok får två uppslag där budskapet är svårt att missa: ”… att personalen redan idag kompenserar bristerna i vården med sitt eget välmående …”.

Läs hela recensionen här: https://pdf-flip.se/KA/2022/KA_2022_1/44/

SKICKA ETT MEDDELANDE

Copyright ® 2019 Multatuli Förlag