Skriv en romanintrig om människor i förändring – vinn handledning för att fullborda din bok!

Kan du skriva en spännande berättelse och samtidigt inspirera på ett samhälleligt plan? Det är den stora utmaningen, men börja med ett gediget upplägg!

Multatuli Förlag har hittills inte givit ut mycket än. Det beror delvis på att vi vill begränsa oss till prosa som har förändringsinriktade idéer eller avsikter, men dessutom stimulerar vi författare att göra texten så bra som möjligt. Vi har kontakt med några manusinsändare som har fått återkoppling av oss och som jobbar vidare på sina texter. Några av dem kanske vi kommer att ge ut redan i år. Men vi söker också nya manus.

Varför utlyser vi en intrigtävling? När du har en idé för en roman börjar du kanske helst med första meningen och avvaktar vart berättelsen tar dig och det kan finnas ett värde i att skriva fritt ett tag. Vi som förläggare får in många manus och ett vanligt problem vi ser är att en hel del romaner gör läsaren besviken i avslutningen eftersom intrigen inte håller genom hela boken. Att göra stora ändringar i en fas då du redan trodde att texten var färdig, är en konst som inte många klarar av. Att ta emot kritik på intrignivå i en tidigare fas förekommer sådana problem. Utmaningen i tävlingen gäller inte bara att skriva en intrig, men även att motta vår återkoppling och använda den för att ändra och förbättra din romanidé.

Tävlingsregler: Intrig

 • skicka in ditt bidrag innan 31 mars 2021
 • skicka till: manus(at)multatuli.se
 • en intrig per deltagare
 • längd: mellan 1 och 3 sidor
 • språk: svenska
 • idén eller idéerna i intrigen ska vara dina egna
 • du ska ha ambitionen att utarbeta intrigen till en roman
 • även om du redan har skrivit halva boken, ska du bara skicka in intrigen
 • medlemmar av Multatuli Förlag ek.för. formar juryn

Vad ska intrigen innehålla? Det finns mycket skrivet om vad en bra intrig ska innehålla, vi nämner bara några väsentliga komponenter:

 • vad händer i romanen, skriv även hur handlingen avslutas,
 • beskriv kort de karaktärer som spelar en roll i intrigen,
 • din intrig ska visa varför boken blir spännande att läsa,
 • du får gärna få med nytänkande eller framåtsträvande element, men utelämna politiska åsikter som inte driver intrigen,
 • har du skrivit mindre än en sida, fråga dig själv om du har med allt som spelar roll och om det räcker för en roman,
 • överskrider intrigen tre sidor, fråga dig själv om du skriver ner detaljer som inte är viktiga för intrigen.

Vad händer sedan? Alla får återkoppling i form av ett eller flera tips. Multatuli väljer ut de tre intriger som vi tycker har mest potential, både som roman och med förändringsinriktat innehåll. Eventuellt kan juryn utse fler om det är svårt att välja. Författarna som skrivit dessa erbjuder vi handledning via internetsamtal och återkoppling via e-post. Hur många tillfällen beror på vad du behöver. Resulterar processen i ett bra manus hoppas vi att få ge ut det!

SKICKA ETT MEDDELANDE

Copyright ® 2019 Multatuli Förlag