Vad hände under Corona? Multatuli’s novelltävling om hur det kunde bli efter krisen.

Sitter du inomhus pga. virusrisken? Skriv en dystopisk novell om Corona! Multatuli Förlag organiserar en skrivtävling, det bästa bidraget vinner en publicering som e-novell.

Under Coronapandemin ombeds alla som kan att stanna inomhus. Så är den svenska modellen. I andra länder finns strängare förbud och straff för den som bryter mot dem. Vi hoppas att regeringar ställer rimliga krav, men man kan undra om suget att visa handlingskraft gör att vissa går längre än nödvändigt. Det är ju möjligt att en regim utnyttjar pandemin för att ta ett hårdare grepp om befolkningen. Eller värre.

Tävlingen gäller att skriva fiktion som ansluter till vår verklighet. Utmaningen för din novell är att fundera ut vad som händer härnäst, vad har ändrats när vi kommer ut ur Corona igen? Får vi kanske aldrig gå ut längre? Eller finns det subtilare men väsentliga skillnader?  Och det viktigaste: hur finner din huvudkaraktär en väg att kämpa emot det? Försök att hitta på en spännande handling och skriv mer än hur det är när en regim härskar!

Tävlingsregler:

– Språket är svenska.

– Skicka in ditt bidrag innan 1 juni.

– Din text är en novell, vi fastställer ingen maximumlängd, men du bör  själv känna  när texten blir för lång för en novell.

– Din text är fiktion, i den mån verkliga personer eller befolkningsgrupper nämns får det inte vara kränkande eller nedsättande mot dem. Det är tillåtet att skriva om fantiserade händelser i existerande länder.

– Det uppskattas om din novell speglar vår värld så pass att läsaren kan tänka sig att det händer på riktigt.

– Juryn utgörs av Multatuli Förlags medarbetare.

– Det vinnande bidraget kommer att publiceras som e-novell hos Multatuli Förlag, under förutsättning  att författaren skriver under förlagsavtal med Multatuli Förlag.

– Om juryn anser att inget bidrag når upp till professionell nivå, publiceras det vinnande bidraget i stället på Multatuli Förlags webbsida. Om juryn anser att flera bidrag är lika bra, kan flera publiceras som e-novell.  Om nivån är mycket hög finns chansen att vi även gör en antologi av bidragen!

– Multatuli Förlag ger en återkoppling till alla som skickar in.

– Kriterier för bedömning är:

+ Uppbyggd spänning: blir vi nyfikna på hur det slutar?

+ Språk: skriv nyanserat, lämna information mellan raderna och undvik språkfel.

+ Implicerad samhällskritik: vilka tankar väcks om vårt eget samhälle eller vår värld?

+ Intern logik: även i en påhittad verklighet ska element stämma med varandra.

Tävlingen genomförs helt digitalt, inga fysiska möten kommer att ske.

SKICKA ETT MEDDELANDE

Copyright ® 2019 Multatuli Förlag