Nu är vi Multatuli Förlag och börjar inom kort att ge ut vänsterprogressiv prosa. Vi har fått många positiva reaktioner, läsare som längtar förväntansfullt efter vår första utgivning. Det finns bredvid all fantasy och skräck så lite bredd i dagens litteratur. Ju mer liberalism, desto mindre att välja!

Vi har även sett enstaka reaktioner som vi inte fattar var de kommer ifrån. Någon påstod på ett socialt medium att vi skulle kräva plakatteater, att vi skulle rata litterära sätt och budskap mellan raderna. Varifrån kan sådana misstolkningar härstamma? Som vi skriver på vår manussida, våra böcker ska vara spännande och välskrivna. Några lovande författare sitter just nu och skriver om sitt manus efter vår återkoppling. Våra böcker har även vänsterelement. Är det ordet vänster som framkallar rädsla eller är det att vi vågar göra något annat än andra?

Vi fick även en väl genomtänkt reaktion, denna gång från en gymnasieelev (!), som skrev att många problem är ”symptom på ett samhällssystem som i grunden inte fungerar för att nå en värld där människor, djur och jorden existerar på ett meningsfullt och värdigt sätt. Detta system är i behov av en radikal förändring.” Tack! Får vi läsa detta mellan raderna av en roman?

Så enkel är saken: vi vill förändring och det vill vi läsa om, förändring är intressant att läsa om. Och förändringen ska vara framåt inte bakåt i tiden som höger vill. Därför: vänster-progressiv.

Multatuli Förlag

SKICKA ETT MEDDELANDE

Copyright ® 2019 Multatuli Förlag