Vill du publicera? Har du något nytt att berätta?

Multatuli Förlag kommer i april ut med en serie ”Kritiska noveller”, berättelser med ett samhällskritiskt inslag som ska säljas som e-noveller. De får vara feministiska, anti-neoliberala, framtidsdystopiska eller originella på annat sätt.

Om du skriver vänsterprogressiv prosa och är redo att publicera, skicka din novell till manus@multatuli.se

Vi vill hålla hög kvalitet på de manus vi bestämmer oss för att ge ut. Därför lägger vi mycket tid på att utveckla manus genom att omarbeta, finslipa och korrekturläsa. Just nu  arbetar vi med några manus och vi söker både testläsare (som kan läsa snabbt och ge återkoppling på textinnehåll) och korrekturläsare (som kan läsa med falkögon och hitta alla stavfel, problem med meningsbyggnad med mera).

Vi är också intresserade av nya manus. Just nu vill vi ge ut fler romaner och självklart ska de vara vänsterprogressiva! Obs: kolla på manus innan du skickar in!

Vi vill att alla som har intresse för vänsterprogressiva idéer lär känna oss och därför söker vi ambassadörer, alla som på sitt sätt vill göra reklam via sociala medier eller genom direktkontakt med andra.

SKICKA ETT MEDDELANDE

Copyright ® 2019 Multatuli Förlag